Change Currency: GBP

Croeso i'n siop gardiau ar-lein - Welcome to our Welsh card store

Croeso i wefan newydd Cardiau'r Dderwen (neu efallai fod rhai ohonoch yn fwy cyfarwydd â hen enw'r cwmni, sef Cwmni Cardiau Cymraeg). Ein nod yw darparu amrywiaeth mor eang ag sy'n bosibl o gardiau Cymraeg modern i'n cwsmeriaid. Mae'r cardiau ar gael i'w prynu ar-lein gan fanwerthwyr a chyfanwerthwyr, ac maent ar gael i'w prynu hefyd gan unigolion sy'n methu â chael gafael ar y cardiau yn eu siopau lleol. Mae'r gostyngiadau i'r sawl sy'n prynu nifer fawr o gardiau i'w gweld drwy glicio ar y botwm 'Cyfanwerthwyr a manwerthwyr' ar waelod y dudalen. Mae'r cardiau i gyd yn 170mm o uchder ac yn 120mm o led, ac maent wedi'u selio'n gyfan gwbl mewn seloffen o safon gydag amlen o liw sy'n gweddu i'r cerdyn. Caiff cynlluniau newydd eu hychwanegu'n rheolaidd.

 

Welcome to the new website of Cardiau'r Dderwen (or some of you may be more familiar with the company's previous name, the Welsh Card Company). We aim to provide our customers with as varied a range as possible of modern Welsh greeting cards. The cards are available to purchase on-line by retailers and wholesalers and are also available to individuals who are unable to source the cards in their local shops. Please click on the 'Wholesalers and retailers' tab at the bottom of the page to see the quantity discounts available. All cards are 170mm high x 120mm wide and are fully sealed in quality cellowrap with matching envelopes. New designs are added on a regular basis.

 

 

eCommerce by CubeCart