Change Currency: GBP

Costau postio - Postage

Mae'r costau postio wedi'u seilio ar gyfraddau'r Post Brenhinol (ar gyfer archebion bach) ac ar gyfraddau cwmnïau cludo sy'n ddibynadwy ac sydd â phrisiau rhesymol (ar gyfer archebion mwy o faint). Bydd y costau postio'n cael eu hychwanegu'n awtomatig at gost y cardiau yn ystod y broses dalu. Bydd y costau'n amrywio'n dibynnu ar bwysau neu faint y pecyn a'r gwasanaeth a ddewisir.

 

Postage costs are based on Royal Mail rates (for smaller orders) and on the rates of reliable and reasonably-priced courier companies (for larger orders). Postage costs will be automatically added to the cost of the cards at the checkout stage. Costs will vary according to the weight or size of the package and the service selected.
 

 

eCommerce by CubeCart