Change Currency: GBP

Costau postio/Postage

Mae'r costau postio wedi'u seilio ar gyfraddau'r Post Brenhinol (ar gyfer archebion bach) a chyfraddau cwmnïau cludo sy'n ddibynadwy ac sydd â phrisiau rhesymol (ar gyfer archebion mwy o faint). Bydd y costau postio'n cael eu hychwanegu'n awtomatig at gost y cardiau yn ystod y broses dalu. Bydd y costau'n amrywio yn dibynnu ar bwysau neu faint y pecyn a'r gwasanaeth a ddewisir. Noder bod y costau postio a ychwanegir yn ystod y broses dalu'n berthnasol i'r Deyrnas Gyfunol yn unig. Os ydych yn byw y tu allan i'r Deyrnas Gyfunol, ni fydd y costau postio'n ddilys a bydd angen i chi gysylltu â ni drwy ebost i wneud trefniadau eraill.  

 

Postage costs are based on Royal Mail rates (for smaller orders) and on the rates of reliable and reasonably-priced courier companies (for larger orders). Postage costs will be added automatically to the cost of the cards at the checkout stage. Costs will vary according to the weight or size of the package and the service selected. Please note that the postage costs added at the checkout stage apply only to the UK. If you live outside the UK, the postage costs will not be valid and you will need to contact us via email to make alternative arrangements.
 

 

eCommerce by CubeCart