Change Currency: GBP

Cyfanwerthwyr a manwerthwyr - Wholesalers and retailers

CYFANWERTHWYR A MANWERTHWYR

Mae'r gostyngiadau canlynol yn berthnasol i fusnesau sy'n archebu cardiau drwy'r wefan.

Yn anffodus rydym wedi gorfod codi ein prisiau ym mis Gorffennaf 2021, am y tro cyntaf ers 10 mlynedd, oherwydd cynnydd mewn costau cynhyrchu.

DROS 50 O GARDIAU                         59c yr un + TAW

DROS 100 
O GARDIAU                       56c yr un + TAW

DROS 200 O GARDIAU                       51c yr un + TAW
 

WHOLESALERS AND RETAILERS

On-line orders by businesses attract the following volume discounts.

Unfortunately we have had to increase our prices in July 2021, for the first time in 10 years, due to rising production costs.

OVER 50 CARDS                                 59p each plus VAT

OVER 100 CARDS                               56p each plus VAT

OVER 200 CARDS                               51p each plus VAT

 

 

eCommerce by CubeCart