Change Currency: GBP

Cyfanwerthwyr a manwerthwyr - Wholesalers and retailers

CYFANWERTHWYR A MANWERTHWYR

Mae'r gostyngiadau canlynol yn berthnasol i fusnesau sy'n archebu cardiau drwy'r wefan:

DROS 50 O GARDIAU                         55c yr un + TAW

DROS 100 
O GARDIAU                       52c yr un + TAW

DROS 200 O GARDIAU                       47c yr un + TAW
 

WHOLESALERS AND RETAILERS

On-line orders by businesses attract the following volume discounts:

OVER 50 CARDS                                 55p each plus VAT

OVER 100 CARDS                               52p each plus VAT

OVER 200 CARDS                               47p each plus VAT

 

 

eCommerce by CubeCart