Change Currency: GBP

Oedrannau - Ages

1 2 >16 [View All] Sort by

70 B - Gwin / 70 M - Wine

70 B - Gwin / 70 M - Wine

£0.99

Tu Mewn / Inside: Iechyd da!

7 B - Pêl-droed / 7 M - Football

7 B - Pêl-droed / 7 M - Football

£0.99

Tu Mewn / Inside: Penblwydd Hapus Iawn

40 M - Ffynci / 40 F - Funky

40 M - Ffynci / 40 F - Funky

£0.99

Tu Mewn / Inside: Llongyfarchiadau!

18 B - Cwrw / 18 M - Beer

18 B - Cwrw / 18 M - Beer

£0.99

I ddymuno'r penblwydd gorau erioed

60 M - Blodau Pinc / 60 F - Pink Flowers

60 M - Blodau Pinc / 60 F - Pink Flowers

£0.99

Tu mewn / Inside: Cyfarchion cynnes a dymuniadau gorau am benblwydd hapus iawn (Translates as: Greetings and best wishes for a very happy birthday)

8 B - Sgrialu / 8 M - Skateboarding

8 B - Sgrialu / 8 M - Skateboarding

£0.99

I ddymuno penblwydd gorau erioed

90 M - Blodyn melyn / 90 F - Yellow flower

90 M - Blodyn melyn / 90 F - Yellow flower

£0.99

Tu mewn / Inside: Dymuniadau Gorau

6 B - Plymio / 6 M - Diving

6 B - Plymio / 6 M - Diving

£0.99

Tu mewn / Inside: Mwynha dy ddiwrnod

8 M - Cacennau ac anrhegion / 8 F - Cakes and gifts

8 M - Cacennau ac anrhegion / 8 F - Cakes and gifts

£0.99

Tu mewn / Inside: I ddymuno'r penblwydd gorau erioed

5 B - Jac Codi Baw / 5 M - Digger

5 B - Jac Codi Baw / 5 M - Digger

£0.99

Mwynha dy ddiwnod

6 M - Parti / 6 F - Party

6 M - Parti / 6 F - Party

£0.99

Penblwydd Hapus iawn

100 B - Anrhegion / 100 M - Gifts

100 B - Anrhegion / 100 M - Gifts

£0.99

Gair bach I Ddymuno penblwydd hapus iawn

50 M - Baneri / 50 F - Bunting

50 M - Baneri / 50 F - Bunting

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

3 B - Injan dan / 3 M - Fire engine

3 B - Injan dan / 3 M - Fire engine

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus (Translates as: Happy Birthday)

50 M - Blodau / 50 F - Flower curve

50 M - Blodau / 50 F - Flower curve

£0.99

Mwynha dy ddiwrnod

90 M - Ser ac anrhegion / 90 F - Stars and gifts

90 M - Ser ac anrhegion / 90 F - Stars and gifts

£0.99

Tu mewn / Inside: Dymuniadau gorau (Translates as: Best wishes)

4 B - Cath / 4 M - Cat

4 B - Cath / 4 M - Cat

£0.99

Tu Mewn / Inside: Llawer o gariad

1 M - Merch Arbennig / 1 F - Special Girl

1 M - Merch Arbennig / 1 F - Special Girl

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus

40 B - Cwrw / 40 M - Beer

40 B - Cwrw / 40 M - Beer

£0.99

Cyfarchion Penblwydd

4 M - Bale / 4 F - Ballet

4 M - Bale / 4 F - Ballet

£0.99

Tu Mewn / Inside: Penblwydd Hapus Iawn Noder: Pedair sydd ar flaen y cerdyn erbyn hyn (nid Pedwar)

2 B - Llew / 2 M - Lion

2 B - Llew / 2 M - Lion

£0.99

Tu Mewn / Inside: Penblwydd Hapus Iawn

60 B - Geiriau / 60 M - Words

60 B - Geiriau / 60 M - Words

£0.99

Llongyfarchiadau!

70 B - Geiriau / 70 M - Words

70 B - Geiriau / 70 M - Words

£0.99

Llongyfarchiadau

60 B - Siampen / 60 M - Champagne

60 B - Siampen / 60 M - Champagne

£0.99

Tu mewn / Inside: Dymuniadau gorau (Translates as: Best wishes)

90 B - Sêr newydd / 90 M - New stars

90 B - Sêr newydd / 90 M - New stars

£0.99

Tu mewn / Inside: Gair bach i ddymuno diwrnod hapus iawn (Translates as: Wishing you a very happy day)

40 M - Canhwyllau / 40 F - Candles

40 M - Canhwyllau / 40 F - Candles

£0.99

Cyfarchion Penblwydd

7 M - Calonnau / 7 F - Hearts

7 M - Calonnau / 7 F - Hearts

£0.99

Tu mewn / Inside: Gair Bach I Ddymuno Penblwydd Hapus Iawn

100 M - Blodau Pinc / 100 F - Pink Flowers

100 M - Blodau Pinc / 100 F - Pink Flowers

£0.99

Pen-Blwydd Hapus a Phob Dymuniad Da

40 M - Baneri / 40 F - Bunting

40 M - Baneri / 40 F - Bunting

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

30 M - Dathlu / 30 F - Celebrate

30 M - Dathlu / 30 F - Celebrate

£0.99

Penblwydd Hapus a Phob Dymuniad Da

30 M - Baneri / 30 F - Bunting

30 M - Baneri / 30 F - Bunting

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 B - Ser / 50 M - Stars

50 B - Ser / 50 M - Stars

£0.99

Tu mewn / Inside: Dymuniadau gorau (Translates as: Best wishes)

21 M - Anrhegion / 21 F - Gifts

21 M - Anrhegion / 21 F - Gifts

£0.99

Llongyfarchiadau 21

18 M - Smotiau / 18 F - Spots

18 M - Smotiau / 18 F - Spots

£0.99

Penblwydd Hapus Iawn

1 B - Tedi / 1 M - Teddy

1 B - Tedi / 1 M - Teddy

£0.99

Penblwydd Hapus iawn

30 B - Anrheg / 30 M - Gift

30 B - Anrheg / 30 M - Gift

£0.99

Gair bach i ddymuno penblwydd hapus iawn

80 M - Geiriau / 80 F - Words

80 M - Geiriau / 80 F - Words

£0.99

Gair Bach I Ddymuno Penblwydd Hapus Iawn

80 B - Canhwyllau / 80 M - Candles

80 B - Canhwyllau / 80 M - Candles

£0.99

Gair Bach I Ddymuno Penblwydd Hapus Iawn

70 M - Amlen / 70 F - Envelope

70 M - Amlen / 70 F - Envelope

£0.99

Cyfarchion cynnes a dymuniadau gorau am ben-blwydd hapus iawn

60 M - Baneri / 60 F - Bunting

60 M - Baneri / 60 F - Bunting

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

70 M - Baneri / 70 F - Bunting

70 M - Baneri / 70 F - Bunting

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

80 M - Baneri / 80 F - Bunting

80 M - Baneri / 80 F - Bunting

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

90 M - Baneri / 90 F - Bunting

90 M - Baneri / 90 F - Bunting

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

30 M - Glaswyrdd / 30 F - Teal

30 M - Glaswyrdd / 30 F - Teal

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

40 M - Glaswyrdd / 40 F - Teal

40 M - Glaswyrdd / 40 F - Teal

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 M - Glaswyrdd / 50 F - Teal

50 M - Glaswyrdd / 50 F - Teal

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

60 M - Glaswyrdd / 60 F - Teal

60 M - Glaswyrdd / 60 F - Teal

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

70 M - Glaswyrdd / 70 F - Teal

70 M - Glaswyrdd / 70 F - Teal

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

60 M - Patrwm a phetalau / 60 F - Pattern and petals

60 M - Patrwm a phetalau / 60 F - Pattern and petals

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

90 M - Patrwm glas / 90 F - Blue pattern

90 M - Patrwm glas / 90 F - Blue pattern

£0.99

Out of stock

Tu mewn / Inside: Cyfarchion penblwydd (Translates as: Birthday greetings)

80 M - Glaswyrdd / 80 F - Teal

80 M - Glaswyrdd / 80 F - Teal

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 M - Patrwm glas / 50 F - Blue pattern

50 M - Patrwm glas / 50 F - Blue pattern

£0.99

Out of stock

Tu mewn / Inside: Cyfarchion penblwydd (Translates as: Birthday greetings)

60 M - Patrwm glas / 60 F - Blue pattern

60 M - Patrwm glas / 60 F - Blue pattern

£0.99

Out of stock

Tu mewn / Inside: Cyfarchion penblwydd (Translates as: Birthday greetings)

70 M - Patrwm glas / 70 F - Blue pattern

70 M - Patrwm glas / 70 F - Blue pattern

£0.99

Out of stock

Tu mewn / Inside: Cyfarchion penblwydd (Translates as: Birthday greetings)

80 M - Patrwm glas / 80 F - Blue pattern

80 M - Patrwm glas / 80 F - Blue pattern

£0.99

Out of stock

Tu mewn / Inside: Cyfarchion penblwydd (Translates as: Birthday greetings)

40 M - Patrwm a phetalau / 40 F - Pattern and petals

40 M - Patrwm a phetalau / 40 F - Pattern and petals

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 M - Patrwm a phetalau / 50 F - Pattern and petals

50 M - Patrwm a phetalau / 50 F - Pattern and petals

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

70 M - Patrwm a phetalau / 70 F - Pattern and petals

70 M - Patrwm a phetalau / 70 F - Pattern and petals

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

80 M - Patrwm a phetalau / 80 F - Pattern and petals

80 M - Patrwm a phetalau / 80 F - Pattern and petals

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

80 M - Gerbera / 80 F - Gerbera

80 M - Gerbera / 80 F - Gerbera

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob dymuniad da (Translates as: Best wishes)

8 B - Pry cop/ 8 M - Spider

8 B - Pry cop/ 8 M - Spider

£0.99

Tu mewn / Inside: I ddymuno'r penblwydd gorau erioed (Translates as: To wish you the best birthday ever)

3 M - Siglen / 3 F - Swing

3 M - Siglen / 3 F - Swing

£0.99

Tu mewn / Inside: Mwynha dy ddiwrnod (Translates as: Enjoy your day)

Penblwydd 6 - B2 / 6th Birthday - M2

Penblwydd 6 - B2 / 6th Birthday - M2

£0.99

Tu mewn / Inside: I ddymuno'r penblwydd gorau erioed (Translates as: To wish you the best birthday ever)

1 M - Sblash Pinc / 1 F - Pink Splash

1 M - Sblash Pinc / 1 F - Pink Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

2 M - Sblash Pinc / 2 F - Pink Splash

2 M - Sblash Pinc / 2 F - Pink Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

3 M - Sblash Pinc / 3 F - Pink Splash

3 M - Sblash Pinc / 3 F - Pink Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

4 M - Sblash Pinc / 4 F - Pink Splash

4 M - Sblash Pinc / 4 F - Pink Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

5 M - Sblash Pinc / 5 F - Pink Splash

5 M - Sblash Pinc / 5 F - Pink Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

6 M - Sblash Pinc / 6 F - Pink Splash

6 M - Sblash Pinc / 6 F - Pink Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

7 M - Sblash Pinc / 7 F - Pink Splash

7 M - Sblash Pinc / 7 F - Pink Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

8 M - Sblash Pinc / 8 F - Pink Splash

8 M - Sblash Pinc / 8 F - Pink Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

1 B - Sblash Gwyrdd / 1 M - Green Splash

1 B - Sblash Gwyrdd / 1 M - Green Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

3 B - Sblash Gwyrdd / 3 M - Green Splash

3 B - Sblash Gwyrdd / 3 M - Green Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

2 B - Sblash Gwyrdd / 2 M - Green Splash

2 B - Sblash Gwyrdd / 2 M - Green Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

4 B - Sblash Gwyrdd / 4 M - Green Splash

4 B - Sblash Gwyrdd / 4 M - Green Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

5 B - Sblash Gwyrdd / 5 M - Green Splash

5 B - Sblash Gwyrdd / 5 M - Green Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

6 B - Sblash Gwyrdd / 6 M - Green Splash

6 B - Sblash Gwyrdd / 6 M - Green Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

7 B - Sblash Gwyrdd / 7 M - Green Splash

7 B - Sblash Gwyrdd / 7 M - Green Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

8 B - Sblash Gwyrdd / 8 M - Green Splash

8 B - Sblash Gwyrdd / 8 M - Green Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

1 M - Sblash Piws / 1 F - Purple Splash

1 M - Sblash Piws / 1 F - Purple Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

2 M - Sblash Piws / 2 F - Purple Splash

2 M - Sblash Piws / 2 F - Purple Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

3 M - Sblash Piws / 3 F - Purple Splash

3 M - Sblash Piws / 3 F - Purple Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

4 M - Sblash Piws / 4 F - Purple Splash

4 M - Sblash Piws / 4 F - Purple Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

5 M - Sblash Piws / 5 F - Purple Splash

5 M - Sblash Piws / 5 F - Purple Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

6 M - Sblash Piws / 6 F - Purple Splash

6 M - Sblash Piws / 6 F - Purple Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

7 M - Sblash Piws / 7 F - Purple Splash

7 M - Sblash Piws / 7 F - Purple Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

8 M - Sblash Piws / 8 F - Purple Splash

8 M - Sblash Piws / 8 F - Purple Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

1 B - Sblash Glas / 1 M - Blue Splash

1 B - Sblash Glas / 1 M - Blue Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

2 B - Sblash Glas / 2 M - Blue Splash

2 B - Sblash Glas / 2 M - Blue Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

3 B - Sblash Glas / 3 M - Blue Splash

3 B - Sblash Glas / 3 M - Blue Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

4 B - Sblash Glas / 4 M - Blue Splash

4 B - Sblash Glas / 4 M - Blue Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

5 B - Sblash Glas / 5 M - Blue Splash

5 B - Sblash Glas / 5 M - Blue Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

6 B - Sblash Glas / 6 M - Blue Splash

6 B - Sblash Glas / 6 M - Blue Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

7 B - Sblash Glas / 7 M - Blue Splash

7 B - Sblash Glas / 7 M - Blue Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

8 B - Sblash Glas / 8 M - Blue Splash

8 B - Sblash Glas / 8 M - Blue Splash

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd Hapus i ti! (Translates as: Happy Birthday to you!)

30 B - Garddio / 30 M - Gardening

30 B - Garddio / 30 M - Gardening

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

40 B - Garddio / 40 M - Gardening

40 B - Garddio / 40 M - Gardening

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 B - Garddio / 50 M - Gardening

50 B - Garddio / 50 M - Gardening

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

60 B - Garddio / 60 M - Gardening

60 B - Garddio / 60 M - Gardening

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

70 B - Garddio / 70 M - Gardening

70 B - Garddio / 70 M - Gardening

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

80 B - Garddio / 80 M - Gardening

80 B - Garddio / 80 M - Gardening

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

90 B - Garddio / 90 M - Gardening

90 B - Garddio / 90 M - Gardening

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

30 B - Tractorau / 30 M - Tractors

30 B - Tractorau / 30 M - Tractors

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

40 B - Tractorau / 40 M - Tractors

40 B - Tractorau / 40 M - Tractors

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 B - Tractorau / 50 M - Tractors

50 B - Tractorau / 50 M - Tractors

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

70 B - Tractorau / 70 M - Tractors

70 B - Tractorau / 70 M - Tractors

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

60 B - Tractorau / 60 M - Tractors

60 B - Tractorau / 60 M - Tractors

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

80 B - Tractorau / 80 M - Tractors

80 B - Tractorau / 80 M - Tractors

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

90 B - Tractorau / 90 M - Tractors

90 B - Tractorau / 90 M - Tractors

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

18 B - Rygbi / 18 M - Rugby

18 B - Rygbi / 18 M - Rugby

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

30 B - Rygbi / 30 M - Rugby

30 B - Rygbi / 30 M - Rugby

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

21 B - Rygbi / 21 M - Rugby

21 B - Rygbi / 21 M - Rugby

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

40 B - Rygbi / 40 M - Rugby

40 B - Rygbi / 40 M - Rugby

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

50 B - Rygbi / 50 M - Rugby

50 B - Rygbi / 50 M - Rugby

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

60 B - Rygbi / 60 M - Rugby

60 B - Rygbi / 60 M - Rugby

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

18 B - Pel-droed / 18 M - Football

18 B - Pel-droed / 18 M - Football

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

21 B - Pel-droed / 21 M - Football

21 B - Pel-droed / 21 M - Football

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

30 B - Pel-droed / 30 M - Football

30 B - Pel-droed / 30 M - Football

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

40 B - Pel-droed / 40 M - Football

40 B - Pel-droed / 40 M - Football

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

50 B - Peldroed / 50 M - Football

50 B - Peldroed / 50 M - Football

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

60 B - Pel-droed / 60 M - Football

60 B - Pel-droed / 60 M - Football

£0.99

  Tu mewn / Inside: Llongyfarchiadau (Translates as: Congratulations)

1 B - Jiraff / 1 M - Giraffe

1 B - Jiraff / 1 M - Giraffe

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

1 M - Jiraff / 1 F - Giraffe

1 M - Jiraff / 1 F - Giraffe

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

2 B - Jiraff / 2 M - Giraffe

2 B - Jiraff / 2 M - Giraffe

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

2 M - Jiraff / 2 F - Giraffe

2 M - Jiraff / 2 F - Giraffe

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

3 B - Jiraff / 3 M - Giraffe

3 B - Jiraff / 3 M - Giraffe

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

3 M - Jiraff / 3 F - Giraffe

3 M - Jiraff / 3 F - Giraffe

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

4 B - Dino / 4 M – Dino

4 B - Dino / 4 M – Dino

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

5 B - Dino / 5 M – Dino

5 B - Dino / 5 M – Dino

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

6 B - Dino / 6 M – Dino

6 B - Dino / 6 M – Dino

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

7 B - Tren / 7 M - Train

7 B - Tren / 7 M - Train

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

8 B - Tren / 8 M - Train

8 B - Tren / 8 M - Train

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

9 B - Tren / 9 M - Train

9 B - Tren / 9 M - Train

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

10 B - Tren / 10 M - Train

10 B - Tren / 10 M - Train

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

4 M - Balwn / 4 F - Balloon

4 M - Balwn / 4 F - Balloon

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

5 M - Balwn / 5 F – Balloon

5 M - Balwn / 5 F – Balloon

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

6 M - Balwn / 6 F – Balloon

6 M - Balwn / 6 F – Balloon

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

7 M - Cacen / 7 F - Cake

7 M - Cacen / 7 F - Cake

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

8 M - Cacen / 8 F - Cake

8 M - Cacen / 8 F - Cake

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

9 M - Cacen / 9 F - Cake

9 M - Cacen / 9 F - Cake

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

10 M - Cacen / 10 F - Cake

10 M - Cacen / 10 F - Cake

£0.99

Tu mewn / Inside: Pob hwyl i ti ar dy benblwydd (Translates as: All the best on your birthday)

18 M - Gwydrau / 18 F - Glasses

18 M - Gwydrau / 18 F - Glasses

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

21 M - Gwydrau / 21 F - Glasses

21 M - Gwydrau / 21 F - Glasses

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

30 M - Gwydrau / 30 F - Glasses

30 M - Gwydrau / 30 F - Glasses

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

40 M - Gwydrau / 40 F - Glasses

40 M - Gwydrau / 40 F - Glasses

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

18 B - Smotiau / 18 M - Spots

18 B - Smotiau / 18 M - Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

18 M - Smotiau / 18 F – Spots

18 M - Smotiau / 18 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

21 B - Smotiau / 21 M – Spots

21 B - Smotiau / 21 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

21 M - Smotiau / 21 F – Spots

21 M - Smotiau / 21 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

30 B - Smotiau / 30 M – Spots

30 B - Smotiau / 30 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

30 M - Smotiau / 30 F – Spots

30 M - Smotiau / 30 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

40 B - Smotiau / 40 M – Spots

40 B - Smotiau / 40 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

40 M - Smotiau / 40 F – Spots

40 M - Smotiau / 40 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 B - Smotiau / 50 M – Spots

50 B - Smotiau / 50 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 M - Smotiau / 50 F – Spots

50 M - Smotiau / 50 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

60 B - Smotiau / 60 M – Spots

60 B - Smotiau / 60 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

60 M - Smotiau / 60 F – Spots

60 M - Smotiau / 60 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

65 B - Smotiau / 65 M – Spots

65 B - Smotiau / 65 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

65 M - Smotiau / 65 F – Spots

65 M - Smotiau / 65 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

70 B - Smotiau / 70 M – Spots

70 B - Smotiau / 70 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

70 M - Smotiau / 70 F – Spots

70 M - Smotiau / 70 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

75 B - Smotiau / 75 M – Spots

75 B - Smotiau / 75 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

75 M - Smotiau / 75 F – Spots

75 M - Smotiau / 75 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

80 B - Smotiau / 80 M – Spots

80 B - Smotiau / 80 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

80 M - Smotiau / 80 F – Spots

80 M - Smotiau / 80 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

90 B - Smotiau / 90 M – Spots

90 B - Smotiau / 90 M – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

90 M - Smotiau / 90 F – Spots

90 M - Smotiau / 90 F – Spots

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

18 B - Streipiau / 18 M – Stripes

18 B - Streipiau / 18 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

18 M - Streipiau / 18 F – Stripes

18 M - Streipiau / 18 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

21 B - Streipiau / 21 M – Stripes

21 B - Streipiau / 21 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

21 M - Streipiau / 21 F – Stripes

21 M - Streipiau / 21 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

30 B - Streipiau / 30 M – Stripes

30 B - Streipiau / 30 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

30 M - Streipiau / 30 F – Stripes

30 M - Streipiau / 30 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

40 B - Streipiau / 40 M – Stripes

40 B - Streipiau / 40 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

40 M - Streipiau / 40 F – Stripes

40 M - Streipiau / 40 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 B - Streipiau / 50 M – Stripes

50 B - Streipiau / 50 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

50 M - Streipiau / 50 F – Stripes

50 M - Streipiau / 50 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

60 B - Streipiau / 60 M – Stripes

60 B - Streipiau / 60 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

60 M - Streipiau / 60 F – Stripes

60 M - Streipiau / 60 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

65 B - Streipiau / 65 M – Stripes

65 B - Streipiau / 65 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

65 M - Streipiau / 65 F – Stripes

65 M - Streipiau / 65 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

70 B - Streipiau / 70 M – Stripes

70 B - Streipiau / 70 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

70 M - Streipiau / 70 F – Stripes

70 M - Streipiau / 70 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

75 B - Streipiau / 75 M – Stripes

75 B - Streipiau / 75 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

75 M - Streipiau / 75 F – Stripes

75 M - Streipiau / 75 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

80 B - Streipiau / 80 M – Stripes

80 B - Streipiau / 80 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

80 M - Streipiau / 80 F – Stripes

80 M - Streipiau / 80 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

90 B - Streipiau / 90 M – Stripes

90 B - Streipiau / 90 M – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

90 M - Streipiau / 90 F – Stripes

90 M - Streipiau / 90 F – Stripes

£0.99

Tu mewn / Inside: Gyda phob dymuniad da am benblwydd hapus (Translates as: With all my/our best wishes for a happy birthday)

2 M - Tywysoges / 2 F - Princess

2 M - Tywysoges / 2 F - Princess

£0.99

Tu mewn / Inside: Penblwydd hapus i ti (Translates as: Happy birthday to you)

1 2 >16 [View All] Sort by

 

eCommerce by CubeCart