Change Currency: GBP

Amdanom ni/About Us

Rydym yn cynhyrchu cardiau cyfarch Cymraeg ac yn eu gwerthu i siopau ledled Cymru. Rydym mewn cysylltiad yn ddyddiol â pherchnogion siopau ac rydym felly'n deall y farchnad ac yn gwybod beth sy'n gwerthu'n dda. Rydym yn rhoi pwys mawr ar gynnig gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n cwsmeriaid, felly gallwn eich sicrhau y byddwn yn rhoi sylw prydlon i'ch ymholiadau. Gall siopau brynu ein cardiau drwy'r wefan hon - mae'r gostyngiadau i fusnesau i'w gweld drwy glicio ar y botwm 'Manwerthwyr' isod. Caiff y gostyngiadau a'r costau cludo eu hychwanegu'n awtomatig at gost y cardiau yn ystod y broses dalu. 

 

Yn ogystal â chynnig gwasanaeth prynu ar-lein i siopau, gall unigolion preifat sy'n methu â chael gafael ar ein cardiau yn eu siopau lleol brynu'r cardiau drwy'r wefan hon.  

 

We produce Welsh greeting cards and sell them to shops across Wales. We are in daily contact with shopowners and therefore understand the marketplace and know what sells well. We take great pride in providing our customers with an excellent service, and we can assure you that your enquiries will be dealt with promptly. Shops are able to purchase our cards via this website - details of volume discounts for businesses can be found by clicking on the 'Retailers' tab below. Discounts and delivery charges are automatically added to the cost of the cards at the checkout stage.

As well as offering an on-line purchasing service to shops, private individuals who are unable to find our cards in their local shops can purchase cards via this website.

 

 

eCommerce by CubeCart